Micksart Collectief biedt ruimte voor een kunstzinnig traject voor persoonlijke, arbeidsmatige ontwikkeling en dagbesteding.

Visie

Bij Micksart Dagbesteding vinden wij elk mens talentvol en krachtig.

Veel mensen zijn zich niet bewust van hun kwaliteiten.

Door te helpen zoeken naar de eigen mogelijkheden en deelnemers te leren hoe ze dit in kunnen zetten, willen wij de ervaring meegeven dat iedereen ertoe doet.

Zelf creatieve activiteiten uitvoeren, met support of een duwtje in de rug waar nodig, kunnen zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot worden met een positiever zelfbeeld als resultaat.

Missie

STAP VOOR STAP TROTSER OP JEZELF!!!

Zelf creëren en meewerken in de gallery is een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van vaardigheden van de deelnemers.

Micksart  biedt een inspirerende en kunstzinnige omgeving met creatieve, uitdagende dagbesteding  en werkontwikkelplekken. 

Deelnemers krijgen weer meer zelfvertrouwen, worden weer trots op zichzelf, waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen of op het huidige niveau kunnen blijven functioneren.

Doelgroep

Micksart Dagbesteding is geschikt voor iedereen die zorg en/of begeleiding ontvangt (of heeft ontvangen) bij voorbeeld via een zorginstelling. Micksart Dagbesteding is er voor mensen die graag ondersteuning willen bij het invullen van de dag en/of het onderhouden van contacten en het werken aan doelen.  Iedereen heeft een kunstzinnig  talent, al dan niet ontwikkeld. Wat ons betreft is iedereen welkom die graag met inzet van creatieve arbeidsmatige activiteiten wil werken aan zijn doelen.

Welke activiteiten bieden wij

Elk traject is maatwerk.

Deelnemers kunnen in een ongedwongen sfeer meedoen met alle aspecten van kunst in de gallery, zoals:

– het vervaardigen van creatieve voorwerpen 

– maken van eigen werk

– fotograferen van kunstproducten

– facilitaire werkzaamheden

– administratieve werkzaamheden

– onderhouden van de website

– schrijven van nieuwsbrieven

– voorbereiden van evenementen

– meegaan naar kunstmarkten.

Trots zijn op wat je maakt en doet betekent ook trots zijn op jezelf.

Welke begeleiding bieden wij

Met elke deelnemer worden wensen, interesses, doelen en de begeleidingsbehoefte besproken. Er wordt samen met de deelnemer een ontwikkelplan gemaakt waarin haalbare doelen worden beschreven . Ook spreken we af welke activiteiten daarvoor ingezet worden. Belangrijk is dat wij samen met de deelnemer overeenstemming hebben over het ontwikkelplan en de begeleidingsbehoefte. De begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in groepsverband en wordt tegelijk afgestemd op de individuele deelnemer.

De activiteiten worden begeleidt door een professional in de zorg die kennis en ervaring heeft met het maken van kunst gerelateerde producten en ook kunstliefhebber is.

Er vinden regelmatig evaluaties plaats om behaalde doelen te bespreken en vervolgplannen af te stemmen.

Hoe ziet de dag er uit

Er zijn activiteiten van 8.30 tot 16.00 uur. Een deelnemer kan een dag of dagdeel worden ingepland.  Wij zorgen voor koffie en thee en tussen de middag dekken we met elkaar de tafel om samen te lunchen. Activiteiten worden gedaan in overleg met de activiteitenbegeleider. Het kan zijn dat je individueel aan een opdracht werkt, aan een eigen project werkt of dat je samenwerkt. Er zit een basisstructuur in de dag terwijl er tegelijk ruimte is voor creatieve missies. Bij deelname aan evenementen en kunstmarkten is er sprake van andere tijden.

Micksart als bijzondere dagbestedings / werkontwikkelplek

  • Omgeving

Te midden van 1000 m² Kunst werkt de deelnemer aan eigen doelen en ontwikkeling.

  • Activiteiten

Er is een grote variatie aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan kunst en alle activiteiten in de gallery in de ruimste zin van het woord.

  • Doelgroep

Iedereen die met inzet van creatieve arbeidsmatige activiteiten wil werken aan zijn ontwikkel of behoud doelen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten.

Dit ongeacht leeftijd, niveau of reden waarom er afstand tot de arbeidsmarkt is.

Verwijzing

Aspirant deelnemers kunnen verwezen worden door hun hulpverlenende of indicatie stellende instantie, school of andere betrokken instantie. Zelf aanmelden is ook mogelijk.

Micksart Collectief kent de kracht van kunst en creativiteit!

Contact:

Mailadres: dagbesteding@micksartcollectief.nl

Telefoon: 06-28995210