MicksArt Gallery onderschrijft de Gallery Fair Practice Code.

Deze code houdt in:

  1. De betreffende galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele geldende kortingen. Andere zaken die in dit document kunnen worden vastgelegd zijn onder meer: monitoring en evaluatie van de afspraken, doelstellingen van beide partijen (bijvoorbeeld op het gebied van internationale zichtbaarheid), de relatie met een tweede galerie, afspraken over de verrekening van eventuele kortingen, over commissies van derden, of de verrekening van andere kosten zoals voor transport, fotografie, verzekering of de opbouw van een tentoonstelling. Modelcontracten zijn beschikbaar op de website van de Dutch Gallery Association (NGA).
  2. De kunstenaar blijft eigenaar van zijn werk totdat het volledige bedrag aan de galerie is betaald, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement of beslaglegging op de galerie.
  3. De galerie zal binnen 60 dagen na de verkoop van het werk van de kunstenaar het volledige kunstenaarsaandeel in de met de klant overeengekomen verkoopprijs overmaken en de kunstenaar voorzien van de NAW-gegevens van de koper en een kopie van de factuur.
  4. Onverkochte kunstwerken in beheer van de galerie dienen, indien de kunstenaar daarom vraagt, altijd binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd.
  5. De relatie tussen galerieën kan concurrentie en rivaliteit met zich meebrengen, maar in het geval van verschillende galerieën die dezelfde kunstenaar vertegenwoordigen, moeten de galerieën in alle opzichten trouw blijven aan de belangen van de kunstenaar in kwestie. Indien een galerie uitsluitend een kunstenaar vertegenwoordigt en daarmee als ‘moedergalerie’ fungeert, en een andere galerie met deze kunstenaar een tentoonstelling wil organiseren, dienen betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de tentoonstelling gehouden kan worden (zie bijlage voor een modelcontract van de Dutch Gallery Association (NGA).
  6. Van de galerie wordt verwacht dat zij professioneel en bekwaam is en deze professionaliteit en competentie in stand houdt.
  7. De galerie staat in voor de authenticiteit van het werk dat zij verkopen.* In het geval dat een werk door een erkende onafhankelijke partij als nep wordt beoordeeld, kan de klant het werk teruggeven aan de galeriehouder en het bedrag voor het werk laten betalen terugbetaald.
  8. Een galerie vermeldt op hun website het volgende: hun doelstellingen, programma, werkwijze en de kunstenaars die zij vertegenwoordigen.
  9. Van een galerie wordt verwacht dat zij handelt in overeenstemming met de Fair Practice Code (fairpracticecode.nl), waarin een waarborg is opgenomen tegen ongepast gedrag op de galerie en elders.

*Indien gewenst kunnen certificaten van echtheid worden aangevraagd bij de Dutch Gallery Association (NGA)